AF 21

AFC.1511Bedömningssystem för varor

RA

Ange

  • om varor ska vara bedömda i ett bedömningssystem
  • vilken...
Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • varor:

    i AMA AF används varor som samlingsbegrepp för material, materiel och varor.

Till toppen av sidan