AF 21

AFC.15Varor m m

RA

Enligt AB 04 kap 1 § 9 gäller, om inte annat föreskrivits... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • AB 04:

    Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04

  • varor:

    i AMA AF används varor som samlingsbegrepp för material, materiel och varor.

Till toppen av sidan