AF 21

AFC.1331Förutsättningar med hänsyn till kvarboende och lokalnyttjare

RA

Under denna kod och rubrik anges förutsättningar och villkor... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan