AF 21
|
RA
Förutsättningar med hänsyn till kvarboende och lokalnyttjare
Generation 
AF 21

AFC.1331Förutsättningar med hänsyn till kvarboende och lokalnyttjare

RA

Under denna kod och rubrik anges förutsättningar och villkor... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan