AF 21

AFB.64Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud

RA

Ange hur anbudsgivare meddelas beslut efter prövning... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anbud:

    ensidigt erbjudande om att åta sig förpliktelser enligt definierade krav (TNC 95)

Till toppen av sidan