AF 21
|
RA
Prövning av anbud
Generation 
AF 21

AFB.63Prövning av anbud

RA

Ange hur anbud kommer att utvärderas.

Ange vid... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anbud:

    ensidigt erbjudande om att åta sig förpliktelser enligt definierade krav (TNC 95)

  • kvalitet:

    alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov (SS-EN ISO 9000)

Till toppen av sidan