AF 21

AFB.621Krav på behörighet att utöva yrkesverksamhet

RA

Ange vilka krav som ställs på anbudsgivare avseende

Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan