AF 21

AFB.62Prövning av anbudsgivares lämplighet

RA

Ange vilka krav som ställs på anbudsgivare, till exempel... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anbud:

    ensidigt erbjudande om att åta sig förpliktelser enligt definierade krav (TNC 95)

Till toppen av sidan