AF 21
|
RA
Prövning av anbudsgivares lämplighet
Generation 
AF 21

AFB.62Prövning av anbudsgivares lämplighet

RA

Ange vilka krav som ställs på anbudsgivare, till exempel... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anbud:

    ensidigt erbjudande om att åta sig förpliktelser enligt definierade krav (TNC 95)

Till toppen av sidan