AF 21
|
RA
Prövning av anbudsgivare och anbud
Generation 
AF 21

AFB.6Prövning av anbudsgivare och anbud

RA

Vid offentlig upphandling gäller särskilda regler för prövning... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anbud:

    ensidigt erbjudande om att åta sig förpliktelser enligt definierade krav (TNC 95)

  • egenförsäkran:

    anbudsgivare och anbudssökande intygar att det inte föreligger grund för uteslutning, att de uppfyller kvalificeringskraven och att de kan ge in efterfrågade bevis för detta.

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan