AF 21

AFB.43Anbuds giltighetstid

RA

Ange hur länge anbud ska vara bindande från anbudstidens... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anbud:

    ensidigt erbjudande om att åta sig förpliktelser enligt definierade krav (TNC 95)

Till toppen av sidan