AF 21
|
RA
Anbudstidens utgång
Generation 
AF 21

AFB.42Anbudstidens utgång

RA

Ange dag när anbud senast ska vara beställaren tillhanda. Välj... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anbud:

    ensidigt erbjudande om att åta sig förpliktelser enligt definierade krav (TNC 95)

Till toppen av sidan