AF 21
|
RA
Sidoanbud
Generation 
AF 21

AFB.412Sidoanbud

RA

Ange vilka minimikrav som ska vara uppfyllda för att Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • sidoanbud:

    anbud för vilket anbudsgivare i förhållande till förfrågningsunderlaget förutsatt ändrad konstruktion eller vara, ändrad arbetsmetod, ändrad byggtid eller organisation, annan avvikelse, så kallad reservation eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan