AF 21

AFB.41Anbuds form och innehåll

RA

Ange form för anbud och vilka uppgifter som anbudet... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anbud:

    ensidigt erbjudande om att åta sig förpliktelser enligt definierade krav (TNC 95)

Till toppen av sidan