Slutrengöring som tillhandahålls

Begreppsbestämningar

  • rengöring:

    avlägsnande av förorening (TNC 95)

  • slutrengöring:

    rengöring och renhållning i samband med färdigställande av entreprenad (TNC 95).    Slutrengöring omfattar exempelvis dammsugning, avtorkning, fönsterputsning, borttagning av färgstänk.

Till toppen av sidan