Slutrengöring

Begreppsbestämningar

 • rengöring:

  avlägsnande av förorening (TNC 95)

 • renhållning:

  hopsamling och bortforsling av spill, emballage, hjälpmaterial och dylikt till uppsamlingsställe för avfall

 • slutrengöring:

  rengöring och renhållning i samband med färdigställande av entreprenad (TNC 95).    Slutrengöring omfattar exempelvis dammsugning, avtorkning, fönsterputsning, borttagning av färgstänk.

 • vara:

  i AMA AF används vara som samlingsbegrepp för material, materiel och vara.    Se även Begreppsbestämningar i AB 04 och i ABT 06.

Till toppen av sidan