Städning

Begreppsbestämningar

  • rengöring:

    avlägsnande av förorening (TNC 95)

  • städning:

    rengöring inomhus samt iordningsställande av inventarier (TNC 95)

Till toppen av sidan