Städning och slutrengöring

Begreppsbestämningar

  • slutrengöring:

    rengöring och renhållning i samband med färdigställande av entreprenad (TNC 95).    Slutrengöring omfattar exempelvis dammsugning, avtorkning, fönsterputsning, borttagning av färgstänk.

  • städning:

    rengöring inomhus samt iordningsställande av inventarier (TNC 95)

Till toppen av sidan