Länshållning, renhållning, rengöring m m

Begreppsbestämningar

  • rengöring:

    avlägsnande av förorening (TNC 95)

  • renhållning:

    hopsamling och bortforsling av spill, emballage, hjälpmaterial och dylikt till uppsamlingsställe för avfall

Till toppen av sidan