Ställningar som tillhandahålls

Begreppsbestämningar

 • arbetsplattform:

  anordning för lyft av personer i arbetskorg som genom manöverorgan kan ställas in i olika arbetslägen (SS 7612001)

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

 • tillhandahålla:

  ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning skall utgå (TNC 95)

 • vara:

  i AMA AF används vara som samlingsbegrepp för material, materiel och vara.    Se även Begreppsbestämningar i AB 04 och i ABT 06.

Till toppen av sidan