Ställningar för sidoentreprenör

Begreppsbestämningar

  • arbetsplattform:

    anordning för lyft av personer i arbetskorg som genom manöverorgan kan ställas in i olika arbetslägen (SS 7612001)

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning skall utgå (TNC 95)

  • vara:

    i AMA AF används vara som samlingsbegrepp för material, materiel och vara.    Se även Begreppsbestämningar i AB 04 och i ABT 06.

Till toppen av sidan