Kontorsbod

Begreppsbestämningar

  • entreprenör:

    den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

  • kvalitet:

    alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov (SS EN ISO 9000:2005)

  • städning:

    rengöring inomhus samt iordningsställande av inventarier (TNC 95)

Till toppen av sidan