Förläggningsbod som tillhandahålls

Begreppsbestämningar

  • entreprenör:

    den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

  • städning:

    rengöring inomhus samt iordningsställande av inventarier (TNC 95)

Till toppen av sidan