Personalbod och toalett för sidoentreprenör

Begreppsbestämningar

  • personalbod:

    tillfällig byggnad eller tillfälligt inrett utrymme i permanent byggnad vid bygge eller dylikt som innehåller klädrum, matrum, tvättrum och vid behov även torkutrymme

  • städning:

    rengöring inomhus samt iordningsställande av inventarier (TNC 95)

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning skall utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan