Beställarens kvalitets- och miljöplan

Begreppsbestämningar

  • miljöplan:

    handling som anger de särskilda miljöpåverkande åtgärderna inom områden som arbetsmetodik, val av byggmaterial, materialhantering, källsortering och omhändertagande av avfall för att säkerställa ett ökat skydd av miljön

  • miljöpolicy:

    uttalande av en organisation om sina intentioner och principer för den egna totala miljöprestanda som utgör grunden för åtgärder och definierar de övergripande miljömålen och de detaljerade miljömålen (SS-EN ISO 14001:2004)

Till toppen av sidan