Anmälningar till myndigheter

Begreppsbestämningar

  • ABT 06:

    Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06

  • entreprenör:

    den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

Till toppen av sidan