Förbeställda varor eller arbeten

Begreppsbestämningar

 • anbud:

  ensidigt erbjudande om att åta sig förpliktelser enligt definierade krav (TNC 95)

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

 • kvalitetssäkring:

  alla inom ramen för ett kvalitetssystem planerade och systematiska aktiviteter, presenterade i nödvändig utsträckning, som skapar tillräcklig tilltro till att ett objekt kommer att uppfylla kvalitetskrav (SS-EN ISO 14001:2004, SS-EN ISO 9001:2008)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • vara:

  i AMA AF används vara som samlingsbegrepp för material, materiel och vara.    Se även Begreppsbestämningar i AB 04 och i ABT 06.

Till toppen av sidan