Säkerhet

Begreppsbestämningar

 • AB 04:

  Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04

 • beställare:

  uppdragsgivare enligt förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt för konsult, entreprenör, leverantör eller uppdragstagare (TNC 95)

 • byggherre:

  den som för egen räkning utför eller låter utföra mark-, byggnads-, installations-, rivnings- eller anläggningsarbete (TNC 95)

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

Till toppen av sidan