Samordning av tillståndsansvariga

Begreppsbestämningar

 • AB 04:

  Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04

 • brandfarliga heta arbeten:

  heta arbeten där fara för brand kan föreligga på arbetsplatsen eller i dess omgivning (TNC 95)

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

 • tillhandahålla:

  ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning skall utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan