Ansvar för brandfarliga heta arbeten

Begreppsbestämningar

 • AB 04:

  Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04

 • brandfarliga heta arbeten:

  heta arbeten där fara för brand kan föreligga på arbetsplatsen eller i dess omgivning (TNC 95)

 • byggherre:

  den som för egen räkning utför eller låter utföra mark-, byggnads-, installations-, rivnings- eller anläggningsarbete (TNC 95)

 • vara:

  i AMA AF används vara som samlingsbegrepp för material, materiel och vara.    Se även Begreppsbestämningar i AB 04 och i ABT 06.

Till toppen av sidan