Tidsbonus

Begreppsbestämningar

  • beställare:

    uppdragsgivare enligt förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt för konsult, entreprenör, leverantör eller uppdragstagare (TNC 95)

  • entreprenör:

    den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

  • vara:

    i AMA AF används vara som samlingsbegrepp för material, materiel och vara.    Se även Begreppsbestämningar i AB 04 och i ABT 06.

Till toppen av sidan