Samordning av arbeten

Begreppsbestämningar

  • AB 04:

    Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04

  • entreprenör:

    den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

Till toppen av sidan