Kvalitets- och miljörevision

Begreppsbestämningar

  • miljörevision:

    systematisk dokumenterad verifieringsprocess för att på ett objektivt sätt samla in och utvärdera revisionsbelägg för att avgöra om specificerade miljöaktiviteter, företeelser, förhållanden, ledningssystem eller information om dessa överensstämmer med revisionskriterierna och meddela resultaten av denna process till uppdragsgivaren (SS-EN ISO 19011:2011)

Till toppen av sidan