Alternativa utföranden

Begreppsbestämningar

  • anbud:

    ensidigt erbjudande om att åta sig förpliktelser enligt definierade krav (TNC 95)

  • sidoanbud:

    anbud för vilket anbudsgivare i förhållande till förfrågningsunderlaget förutsatt ändrad konstruktion eller vara, ändrad arbetsmetod, ändrad byggtid eller organisation, annan avvikelse, så kallad reservation eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan