Anbuds form och innehåll

Begreppsbestämningar

 • anbud:

  ensidigt erbjudande om att åta sig förpliktelser enligt definierade krav (TNC 95)

 • huvudanbud:

  anbud helt enligt förfrågningsunderlaget

 • miljöledningssystem:

  den del av det övergripande ledningssystemet som omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser för att utveckla, införa, uppfylla, revidera och underhålla miljöpolicyn (SS-EN ISO 14001:2004)

 • vara:

  i AMA AF används vara som samlingsbegrepp för material, materiel och vara.    Se även Begreppsbestämningar i AB 04 och i ABT 06.

Till toppen av sidan