Byggherre

Begreppsbestämningar

 • AB 04:

  Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04

 • ABT 06:

  Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06

 • anbud:

  ensidigt erbjudande om att åta sig förpliktelser enligt definierade krav (TNC 95)

 • byggherre:

  den som för egen räkning utför eller låter utföra mark-, byggnads-, installations-, rivnings- eller anläggningsarbete (TNC 95)

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

Till toppen av sidan